Loading...

Module și componente

  • Home
  • Module și componente

Modulele componente ale aplicaţiei PIRS-ePRIM

Pentru a realiza o structura unitara de lucru cu documentele, soluţia integrează două tipuri de aplicaţii (internet şi intranet) în funcţie de tipul utilizatorului.

1. Aplicaţiile Back Office

Sunt realizate în tehnologie web pentru Intranet şi sunt destinate funcţionarilor din Primărie. Ele au asigurată o platformă comună de lucru şi comunicare, sunt integrate între ele şi au acelaşi design. Pentru a putea folosi aceste aplicaţii, utilizatorii au nevoie de autentificare (user/parolă sau SmartCard) care le asigură acces securizat şi diferenţiat, fiecare activitate a lor fiind înregistrată în sistem.
Aplicaţiile Back Office sunt:

a) Registratură şi circulaţie
Implementează în mod electronic registratura şi circulaţia documentelor din Primărie. Asigură tot ciclul de viaţă al documentelor electronice de la creare, revizie, avizare până la publicare/expediere şi arhivare. Printre funcţionalităţi amintim:
• Numere unice de înregistrare, conexare, starea documentului, încadrarea în nomenclatorul de dosare al instituţiei, arhivare, tipărire bon;
• Trimitere internă/externă, fluxuri automate şi semiautomate, urmărirea adnotărilor pe documente, circulaţia documentelor între persoane şi compartimente;
• Posibilitatea de lucu comun pe cazuri, controlul distribuţiei şi accesului, securitate;
• Crearea de acte cu şabloane Word, integrarea cu MS Office, controlul versiunilor;
• Preluarea documentelor din diverse surse (fax, e-mail, scanner) şi introducerea în sistem;
• Liste personalizate de documente în lucru, de expediat (direct/prin poştă), borderouri de transfer acte, acces la registrul general, registre pe tematici (ex. Documente din petiţii, audienţe, cereri de acces informaţii publice)

• Căutare după diverse criterii şi regăsirea rapidă a documentelor;
• Interfaţă şi funcţionalităţi de Centru de Informare pentru Cetăţeni conform documentului „Dezvoltarea software CIC“ al Grupului de lucru ANCIC din 19-20 aprilie 2004;
• Cutie poştală (Inbox) pentru instituţie, canale virtuale de comunicare electronică între registratură şi alte instituţii.
• Evidenţa şi gestiunea regiştrilor speciali de Petiţii (cf. OG 27/2002), Cereri Acces Informaţii Publice (cf LG 544/2001), acte privind transparenţa decizională (cf. LG 52/2003);
• Semnătura electronică pe orice act ce iese din instituţie în concordanţă cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică;
• Bază comună cu şabloane de documente / formulare ale instituţiei

b) Hotarâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii ale Primarului
Asigură editarea Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor emise de Primar. Acestea sunt înregistrate în Registrul electronic de Hotărâri (Dispoziţii), şi pot fi consultate în reţeaua Intranet de către funcţionari. Aplicaţia asigură şi publicarea Hotărârilor în Internet în secţiunea  destinată acestora. Se pot obţine rapoarte după stare, persoana, termen de rezolvare, perioade, etc.

c) Audienţe
Implementează o interfaţă electronică de lucru modern cu cetăţenii care solicită audienţe. Printre funcţionalităţi amintim:
• înregistrarea solicitărilor de audienţe;
• programarea audienţele şi listarea diverselor rapoarte;
• întocmirea fişei solicitantului şi a audienţei.
• asigură întocmirea şi comunicarea dispoziţiilor interne legate de audienţe;
• urmăreşte starea şi modul de rezolvare a audienţelor.
• dă posibilitatea înregistrării cererilor în registratură şi urmăreşte rezolvarea lor;
• implementează registrul electronic separat pentru audienţe.

d) Adeverinţe
Implementează o interfaţă simplă pentru crearea şi eliberarea diverselor adeverinţe ce ţin de Registrul Agricol. De asemenea este creată şi gestionată o bază de proprietăţi (parcele) şi proprietari pe baza cărora se eliberează aceste adeverinţe.

e) Urbanism
Asigură registre electronice separate pentru înregistrarea şi gestionarea diverselor tipuri de acte ce ţin de Serviciul de Urbanism:
• Certificate de Urbanism
• Autorizaţii de Construire
• Acorduri Unice
• Avize Extravilane
• Certificate de Notare
• Certificate de Radiere

Toate aceste acte au asigurat numere secvenţiale unice, se poate căuta rapid în fiecare registru în parte şi sunt evidenţiate fişe separate pentru construcţii conform formularelor LOC1. Din aplicaţie se generează liste cu autorizaţiile somabile, se urmăresc somaţiile şi rezolvarea lor.

f) Activităţi
Este un modul care permite înregistrarea activităţii (ce şi cât timp) fiecărui funcţionar. Astfel se realizează un sistem eficient de raportare a activităţilor prestate.

g) Arhiva electronică

Aplicaţia asigură arhivarea electronică a documentelor existente în format electronic cât şi preluarea documentelor de hârtie prin scanare automată. Documentele electronice sunt încadrate conform nomenclatorului de arhivare şi se arhivează pe baza proceselor verbale de arhivare. Gestionează registrul electronic de intrare-ieşire al arhivei.
Permite localizarea fizică (în arhivă) a oricărui document arhivat (raft, poliţă, biblioraft, dosar, etc) de sistem cât şi căutarea la nivel de profile.

h) Statistici
Oferă o vedere rapidă a gradului de procesare a documentelor în instituţie în funcţie de compartiment, funcţionar, tip de documente, perioadă de timp. Reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de generare şi vizualizare situaţii.

i) Juridic
Oferă instrumentele necesare gestionarii dosarelor din departamentul juridic. Pot fi urmarite foarte usor documentele care au un termen in urmatoarele (10) zile pentru rezolvare/infatisare, pot fi cautate si localizate informatii despre anumite cauze si conexarile dintre ele.

j) Autorizatii
Oferă instrumentele necesare gestionarii autorizatiilor pentru persoane fizice si juridice.
Autorizatiile contin informatiile specifice, conform legii 300/2004: Lista de menţiuni pentru suspendare, reluare, modificare/completare, anulare, vize anuale, … date despre certificatul de înregistrare (Seria, Numărul, Data eliberării,CUI,Număr de ordine, Data ridicării) si alte detalii.

Rapoartele oferite acopera diverse criterii: dupa localizare, data expirarii/vizarii/…, cod CAEN, sau dupa stare