Loading...

Management documente

  • Home
  • Management documente

Soluţia este un instrument modern de gestionare eficientă şi unitară a comunicaţiei şi documentelor realizată pentru a răspunde cerinţelor a două categorii de utilizatori:

• externi (cetăţeni), care folosind Internet-ul sau Info-chioşcuri obţin informaţii furnizate de instituţie, prin intermediul componentelor de tip Front Office (vizualizarea documentelor necesare pentru eliberarea unui anumit act, informarea despre solicitările depuse, activitatea Primăriei şi a Consiliului Local, acces securizat la informaţii confidenţiale sau personalizate, etc);

• interni (funcţionari publici), angajaţii instituţiei care prin intermediul Intranet-ului utilizează o serie de aplicaţii interne (Back Office) din aplicaţie (registratură electronică, urbanism, audienţe, etc).
Arhitectura soluţiei noastre redată în figura următoare utilizează IBM Lotus ca şi platformă de lucru colaborativ.