Loading...

Descriere și funcționalități

 • Home
 • Descriere și funcționalități

Funcţionalităţi

 • Registratura electronică a tuturor actelor
 • Circulaţia actelor (cine, ce rezoluţii a dat) în instituţie, pe unde a circulat un act, borderouri de descărcare acte, borderouri de expediţie, documente de rezolvat, etc;
 • evidenţa Intrărilor şi Ieşirilor după tipuri de acte, provenienţă, perioade de timp;
 • registrul de Petiţii conform O.G. 27/2002 cu evidenţa soluţionării lor;
 • registrul de Audienţe cu gestiunea completă (înscriere/audienţă/dispoziţie/rezolvare);
 • registrul de Cereri Acces Informaţii Publice conform Legii 544/2001 cu formularele legale;
 • registrul de Apostile conform Legii 146/2002;
 • registrul de Autorizaţii Colectare Deşeuri conform O.G. 16/2001,  Legii 465/2001;
 • registrele de Urbanism (Certificate de Urbanism, Autorizaţii de Construire/Desfiinţare, Acord Unic, alte Avize, Certificate şi Acorduri);
 • evidenţa Hotărârilor (inclusiv transparenţa în administraţia publică conform Legii 52/2003)
 • evidenţa Dispoziţiilor şi a accesului la ele
 • evidenţa Adreselor altor Instituţii
 • evidenta Ordinelor
 • evidenţa Radiogramelor
 • evidenţa Hotărârilor pe diverse Comisii (inclusiv transparenţa în administraţia publică conform Legii 52/2003)
 • evidenţa documentelor Secrete şi a accesului la acestea
 • evidenţa Cauzelor si Termenelor de înfaţişare pentru departamentul Juridic
 • evidenţa Actelor din teritoriu transmise Consiliilor Locale şi Judeţene sau altor instituţii
 • Arhivarea electronică, Depozitul de documente electronice şi Semnătura digitală

Aplicaţia Intranet presupune lucrul colaborativ în reţea, oferă posibilitatea consultării şi urmăririi de către Prefect, Subprefect, sau de către alte persoane autorizate, a activităţii tuturor funcţionarilor şi este extrem de uşor de utilizat. În funcţie de răspunderea fiecărui angajat au fost create drepturi / nivele diferenţiate de acces.

Opţional, vă punem la dispoziţie şi componenta Internet – Portal de acces la servicii electronice oferite de instituţii din administraţia publică şi InfoKiosc

Certificarile disponibile sunt:

 • DocManager-utilizare
 • DocManager -administrare
 • DocManager – dezvoltare aplicații (level 1,2,3)


*Susținerea examenului de certificare nu înseamnă automat și obținerea certificării. Pentru obținerea certificării candidații trebuie să fie declarați ADMIS.