Loading...

Consilii județene

  • Home
  • Consilii județene

1.1 Arhitectura soluţiei

SOBIS propune o soluţie de management de documente ce realizează funcţiile specifice din cadrul unei instituţii de administraţie publică locală.
Soluţia propusă este construită pe o platforma Lotus Notes/Domino (aplicaţie client-server), sistemul este implementat în tehnologie web, cu sever-ul de baze de date Domino iar clientul este browser-ul de internet (Internet Explorer 6.0).
Soluţia propusă face posibilă accesarea simultană a aplicaţiei de către toti utilizatorii interni autentificaţi în reţeaua Intranet.

1.1.1. Premise tehnice – comunicaţie
Canalul de comunicaţie necesar este de minim de 64kbps garantat.

1.1.2. Premise tehnice – Servere
Soluţia propusă presupune existenţa a doua servere similare din punct de vedere hardware, care să asigure securitatea şi backup-ul datelor.

Primul server se adresează accesului direct al utilizatorilor din intranet, pe el sunt  stocate centralizat toate bazele de date din care este compusă aplicaţia, aici este implementată gestiunea documentelor, urmărirea fluxurilor de documente, transmiterea de e-mail-uri către exterior.

Al doilea server este utilizat pentru implementarea soluţiei de backup, nu va fi accesat direct de nici un utilizator în condiţii normale de lucru; pe acest server sunt stocate “replici” (copii indentice) ale bazelor de date din aplicaţia principală, în aceste replici se regăsesc toate înregistrările din bazele de date originale. Mecanismul de backup este realizat de task-ul de replicare (o procedură stocată pe server, cu scopul de a sincroniza două replici), acest proces  poate fi pornit automat, la anumite intervale, sau la cererea utilizatorului. Implicit el este setat la o oră, ceea ce înseamnă că, dacă serverul principal “cade”, serverul de backup preia automat, funcţiile celui principal iar utilizatorii pot în continuare să lucreze fara probleme (modifică doar adresa url de deschidere a aplicaţiei).

1.1.3. Premise tehnice  –  alte dispozitive
Scanner: – dispozitivul de intrare utilizat pentru achiziţia de imagini. Sistemul oferă facilităţi încorporate pentru achiziţia şi optimizarea dimensiunilor imaginilor şi salvarea lor direct în sistem.
Imprimantă: – toate rapoartele de listare oferite sunt optimizate pentru tipărire la imprimantă.
Cititor Smart Card/eToken:
– dispozitivul de intrare utilizat pentru păstrarea cheii publice/private necesară la semnarea electronică a documentelor.

1.2. Tehnologia utilizată
Sistemul se bazează pe tehnologia web, şi pe platforma IBM Lotus Domino 7. Aplicaţia se adresează utilizatorilor din reţeaua Intranet a primăriei. Serverul se poate instala pe sistemul Windows NT sau succesorii lui dar şi pe platforma Linux. Pentru realizarea aplicaţiei s-a folosit Lotus Notes/Domino Designer şi alte tehnologii cum ar fi DHTML, Java şi JavaScript. Aplicaţia este optimizată pentru browserul Internet Explorer 6 însă principalele funcţii ale sale (navigarea, listare, căutare, înregistrare) funcţionează şi în browsere compatibile Mozilla (Netscape).