Loading...

Agenții, Direcții, Ministere

  • Home
  • Agenții, Direcții, Ministere

DocManager face ordine în documentele dumneavoastră
Un mod simplu şi eficient de gestiune documente

Intrarea în Uniunea Europeană aduce pentru România schimbări majore, inclusiv în instituţii. Organizarea unei structuri administrative compatibile cu UE este hotărâtoare pentru accesul la programe de dezvoltare şi proiecte comune, pentru o integrare de succes!

Sunteţi pregătit pentru a face faţă acestor schimbări?
În sprijinul activităţilor tot mai complexe desfaşurate la nivel instituţional, SOBIS vă pune la dispoziţie Sistemul integrat de Gestiune a Documentelor – DocManager – un instrument extrem de util în organizarea, urmărirea şi securitatea documentelor din organizaţie.

Ce este DocManager?
DocManager este o aplicaţie software de gestionare a tuturor documentelor din cadrul instituţiilor şi a fost dezvoltată în spiritul Legii 215/2001 a H.G. nr. 1006/2001, a H.G. 1007/2001 şi, totodată, a ultimelor acte normative în vigoare din România, conexe APL:

  • O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (Legea 233/2002)
  • Legea 146/2002 privind taxele judiciare de timbru
  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (cu normele metodologice de aplicare din 7 februarie 2002)
  • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Sistemul se adresează tuturor departamentelor, funcţionarilor din instituţie, cuprinde documente de orice tip pentru organizarea lor într-un sistem flexibil şi unitar, uşor de urmărit şi de gestionat de la înregistrare, distribuţie şi până la arhivare.