Loading...

Administrare

Administrare Sistem APL
Administrarea Sistemului se face numai în cazuri excepţionale şi particulare la clienţi, unde este nevoie de:

  1. schimbarea interfeţei (Layout, Forma, Liste, Navigator, …)
  2. schimbarea unor setări de sistem (Constante, Opţiuni)

Administrarea Sistemului se face numai cu Utilizatorul SOBISADMIN.
ATENŢIE: Orice modificare de Sistem trebuie luată în considerare la Versiuni noi (Update).

 

Administrare Aplicaţie APL:
Aplicaţia APL are în modulul central <SOBIS> toate funcţiile de administrare, ca:

  • Administrare Date Unitate (Nume Primărie, Adresa, CUI, Nume Primar, Nume Secretar, …)
  • Acces la Module Aplicaţie: Utilizatori şi Grupuri pentru Editare şi Citire
  • Administrare Nomenclatoare (Judeţ, Localitate, Străzi, Bănci, Ocupaţii,..)
  • Administrare Tabele şi Setări pentru Aplicaţii: SALARII, RA, AS, …